web stránky, internetové aplikácie, mobilné aplikácie, e-shop, portálové riešenia, responzívny dizajn, online marketing, SEO, starostlivosť o sociálne siete, analýzy, optimalizácie, prenájom senior sw developerov

 
Každá väčšia či menšia firma, živnostník, freelancer, alebo aj súkromná osoba v určitom štádiu svojho fungovania dospeje do bodu, že potrebuje pre svoj ďalší rozvoj kvalitné online riešenie. V dnešnej dobe je najlepšie keď je zároveň aj "mobile friendly". Či už sa jedná o web stránku, internetovú aplikáciu, e-shop, microsite, prepojenie existujúceho online riešenia s produktami tretích strán, alebo dokonca portálové riešenie resp. mobilnú aplikáciu. A práve vtedy na scénu nastupujeme MY.

Online marketing

 
SEO, PPC, sociálne siete, súťaže, newsletter, starostlivosť o klientov, affiliate, retargeting ...

Naše služby

 
analýza a optimalizácia online riešenia, WTD report a odporúčanie, prenájom Senior SW developerov, spolupráca s reklamnými agentúrami, podpora startupov na slovensku ...

Naše produkty

 
development na mieru: internetová aplikácia, web stránka, microsite, portál, e-shop, mobilná aplikácia ...